symptomen  oorzaken  hoe vaak  complicaties  medicatie soorten

        geneesmiddelen  behandeling  levensstijl links

 

Wat betekent ADHD?

ADHD is een afkorting uit een diagnostisch psychiatrieboek: DSM-IV.  Het  betekent: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vertaald in het Nederlands: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Regelmatig wordt de term ADD gebruikt voor gevallen waar de hyperactiviteit niet aanwezig is. 

De verschijnselen en klachten bij ADHD worden gevonden op drie terreinen: aandachtproblemen (concentratie), hyperactiviteit en impulsiviteit.

Aandachtstekort heeft niets te maken met het te kort zijn gekomen in het krijgen van aandacht!  Het gaat er om dat men zijn aandacht niet goed kan richten op activiteiten en taken. 

ADHD is een ziektebeeld, dat sinds de twintiger jaren van de 20e eeuw, onder diverse elkaar gedeeltelijk overlappende benamingen, in de psychiatrische literatuur naar voren komt.

Aansluitend aan de pandemie van de ziekte van Economo (encephalitis lethargica), na de Eerste Wereldoorlog, bleken een aantal kinderen en adolescenten, welke deze ziekte hadden doorgemaakt, een post-encephalitisch gedragssyndroom te vertonen. Dit syndroom werd gekarakteriseerd door hyperactiviteit, slechte co÷rdinatie, leerproblemen, impulsiviteit en agressie.

Tot in de zeventiger jaren van de 20e eeuw dacht men vooral aan kleine hersenbeschadigingen als oorzaak. Kinderen met aandachtsstoornissen, al dan niet vergezeld van verschijnselen, zoals hyperactiviteit, leerproblemen, dyslectie, impulsiviteit, onrijpheid van het zenuwstelsel en co÷rdinatieproblemen, werden ondergebracht in syndromen met diverse benamingen, zoals Strauss syndrome, hyperkinetic syndrome, minimal neurological dysfunction, clumsy child syndrome, minimal brain damage en hyperactive child.

In 1977 gaf de Engelse kinderpsychiater Rutter aan, dat de meeste kinderen met ADHD geen belangrijke hersenbeschadigingen zouden hebben. Inmiddels is dit aangetoond met onder andere hersenscans en neuro-imagingonderzoeken. Wel zijn sommige hersendelen wat kleiner en werken ze anders. Er is niet een eenduidige oorzaak voor ADHD. Een grote plaats wordt ingenomen door de erfelijke factoren. 

Erg populair was in de zeventiger jaren de theorie van Feingold (1974), die beweerde dat sommige kinderen met ADHD-problematiek, hypersensitief of allergisch zouden zijn voor salicylaten of voor kleur- en smaakstoffen toegevoegd aan voedingsmiddelen. Diverse gecontroleerde studies hebben dit niet kunnen verifiŰren.

In 1980 deed de naam Attention Defecit Disorder (met of zonder hyperactiviteit) als een welomschreven kinderpsychiatrische stoornis zijn intrede met de introductie van de DSM-III. 

De interesse voor ADHD bij volwassenen gaat terug tot 1967 toen Menkes e.a. een vijfjarige follow-up studie betreffende hyperactieve kinderen met minimal brain dysfunction publiceerden. De algemene tendens in de psychiatrie bleef dat kinderen er vanzelf overheen zouden groeiden met het volwassen worden. Het zou nog tot de jaren negentig duren, eerdat in de volwassen psychiatrie het volwassen equivalent van de ADHD bij kinderen op grotere schaal werd herkend. Van belang hierbij is ongetwijfeld de druk vanuit de media en goed verkopende populaire boeken van Weiss (1992) en van Nadeau (1995) over ADHD bij volwassenen. In Nederland is de psychiater Sandra Kooi een belangrijke voortrekker. 

ADHD blijkt veel voor te komen. Men schat het vˇˇrkomen van ADHD onder kinderen op 3-5%, waarvan 1% een ernstige vorm hebben. Jongens worden veel vaker gezien dan meisjes, mogelijk omdat de meisjes over het algemeen minder agressief zijn. Hierdoor zou hun probleem niet zo snel opvallen. Van de kinderen met ADHD behoudt tussen de 30 en 60% klachten op volwassen leeftijd.

FAQ's

Wat zijn de symptomen van ADHD?

Wat zijn de oorzaken voor ADHD?

Hoe vaak komt ADHD  voor?

Welke complicaties treden op bij ADHD?

Welke medicatie wordt toegepast bij ADHD?

Welke verder behandeling vindt er plaats bij ADHD?

Hoe kan ik mijn levensstijl bij ADHD aanpassen?

Waar vind ik verdere informatie over ADHD?

 

home pagina